06
05
04
03
10
05

REFERENCE

SVATBY

Svatba 19/1/2013

Svatba 8/11/2012

Svatba 14/9/2012

Svatba 1/9/2012

Svatba 15/6/2012

Svatba 3/9/2011

Svatba 27/8/2011

Svatba 28/7/2011

Svatba 19/6/2010

Svatba 25/8/2005


RODINNÉ OSLAVY

Narozeninová oslava – dětská zahradní párty

Narozeninová oslava – zahradní párty

Narozeninová oslava – padesátiny

Zlatá svatba


FIREMNÍ AKCE

Setkání obchodních partnerů – rodinné odpoledne

Latinsko-americké odpoledne – zahradní akce pro zaměstnance firmy


Veškeré ukázky děl na těchto webových stránkách byly vyrobeny – stejně jako díla samotná – naší agenturou pro jiné subjekty, které k nim jsou v producentském vztahu a jsou nositeli práv z tohoto vztahu vyplývajících. Tyto ukázky jsou zde k nahlédnutí výlučně jako referenční práce v souladu se zákonem č.121/2000Sb.(autorský zákon) a je zakázáno je dále šířit.